Havárie, krizové situace

112 Hasiči,První pomoc,Policie ČR

150 Hasiči

155 První pomoc

158 Policie ČR

Policie ČR Čimelice - 382 228 417, 974 235 720

Kominické práce a služby - Miroslav Janeš Mirovice, mob. 606 566 426

Čevak a.s. - poruchy vody a kanalizace - ing.Vondrák 387 761 650, M. Hudák 387 761 600

E.ON poruchová služba, nonstop 800 22 55 77

Linka bezpečí - pro děti a dospívající v obtížné životní situaci, bezplatný telefon: 800 155 555, www.linkabezpeci.cz

Linka krizové intervence - pro dospělé, telefon: 284 016 666

Anonymní AT linka - pro lidi, kteří mají problém se závislostí, se zneužíváním návykových látek, patologickým hráčstvím a jejich příbuzné a blízké, telefon: 235 311 791, 724 307 775

Občanská poradna INKANO Písek, poradenství v oblastech dluhů, rodinného práva, pracovního práva, sociálních dávek, bydlení, ochrany spotřebitele, Karlova 108, 397 01 Písek, tel: 382 210 319, e-mail: poradna@inkano.cz