Rozkvetlé Mirotice 2013

 

V pátek večer 13.09.2013 se v obřadní síni mirotické radnice uskutečnilo slavnostní vyhlášení dalšího ročníku soutěže Rozkvetlé Mirotice 2013, pořádané občanským sdružením Krásnější Miroticko ve spolupráci s městem Mirotice.

Jménem pořádajícího sdružení přivítal všechny přítomné Petr Bílek a představil členy odborné poroty, která v letošním roce vybírala vítěze. Porotu tvořili: zahradní architektka ing. Klára Salzmann, PhD., zahradník Josef Slepička Dis. a teoretička umění Bc. Veronika Trubačová. Zároveň poděkoval všem, kterým není lhostejné, jak jejich město vypadá, a své domy a okolí zkrášlují květinovou výzdobou.

Následovalo komentované promítání fotografií hodnocených míst a poté dlouho očekávané vyhlášení vítězů. Starosta města pan Milan Brunclík otevíral zapečetěné obálky a četl jména vítězů, kterým gratulovali členové poroty a předávali tématické výhry od sponzorů. Např. poukaz na odběr rostlin z nedaleké trvalkové školky Antropius nebo  slevu na zahradnické služby firmy Nemeton realizace s.r.o..

V letošním ročníku soutěže získali čestný titul:

nejkrásnější rozkvetlý balkon - paní Kateřina Přibylová,

nejkrásnější rozkvetlé okno - pan Petr Blažka,

nejkrásnější rozkvetlá předzahrádka - paní Marie Hostičková a paní Jana Hejduková

nejkrásnější rozkvetlý dům - rodina Bohatových.

Nad rámec soutěžních kategorií bylo uděleno čestné uznání za příkladnou péči o rostliny v okolí rodného domu Mikoláše Alše  paní Věře Toušové.

Celkem bylo hodnoceno přes padesát přihlášených míst.

Na závěr slavnostního večera si všichni připili na další rozkvět Mirotic. Ochutnali domácí zákusky a podělili se navzájem o recepty na tu nejlepší péči o rostliny, protože další ročník soutěže se kvapem blíží.

 

(Občanské sdružení Krásnější Miroticko)

Rozkvetlé Mirotice  2013

soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek

 

Občanské sdružení Krásnější Miroticko ve spolupráci s městem Mirotice vyhlašuje druhý ročník soutěže  o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů nebo předzahrádek. Soutěžit mohou všechna okna, balkony či předzahrádky, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství patřících do obvodu města Mirotice.

 

Konkrétní místo může do soutěže přihlásit kdokoliv - majitel, nájemník, soused. Zájemci o účast v soutěži mohou přihlásit svého favorita zasláním tipu, ve kterém bude uvedena soutěžní kategorie,  adresa a jméno majitele  domu či zahrádky, kterou do soutěže přihlašuje.

 

Návrhy soutěžních míst zasílejte na e-mail: pbilekf@yahoo.co.uk nebo na podatelnu MěÚ Mirotice do 10. července 2013.

Hodnocení proběhne v sobotu 13. července 2013

 

Odborná komise si v sobotu 13. července 2013  prohlédne a ohodnotí přihlášená kvetoucí okna, balkony a předzahrádky. Pro účely soutěže je podstatný stav oken, balkonů a předzahrádek v tomto termínu.

 

Soutěžní kategorie:

1) květinová výzdoba oken

2) květinová výzdoba balkónů

3) květinová výzdoba předzahrádek u obytných domů, škol, školek, soukromých firem, rodinných domů.

 

Kritéria hodnocení
1) celkový vzhled (dojem)
2) praktičnost provedení
3) patřičnost k dané kategorii
 

Vyhodnocení soutěže

Vybraná odborná komise, složená z členů  Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu,  vyhodnotí soutěž a v září 2013 proběhne slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků. Výsledky jednotlivých kategorií a fotografie vítězných oken, balkónů a předzahrádek budou uveřejněny  na internetových stránkách města a v Mirotickém zpravodaji.

 

Ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích věnovala „Trvalková školka Antopius, Výšice“
a „Nemeton realizace spol. s r.o.“

 

Za občanské sdružení Krásnější Miroticko:

Ing. Petr Bílek

 

 Plagát