Výsledky soutěže Rozkvetlé Mirotice 2016


V pátek 19. února 2016  se v aule základní školy uskutečnilo slavnostní vyhlášení čtvrtého ročníku soutěže Rozkvetlé Mirotice, pořádané sdružením Krásnější Miroticko. Porota, kterou tovořili : zahradní architektka ing. Klára Salzmann, PhD., ing. arch. Petr Lešek a Šimon
Jančura z obce Modrá, vybrali v jednotlivých kategoriích tyto výherce:

 

Nejkrásnější rozkvetlá předzahrádka

předzahrádka u Alšova rodného domku, město Mirotice

 

Nejkrásnější rozkvetlé okno

nám. Mikoláše Alše 51, paní Honsová

 

Nejkrásnější rozkvetlý balkon

Za Sady 282, Famfulovi


Kromě již  tradičních kategorií soutěže byly vyhlášeni i vítězové v kategorii:


Příkladně udržovaný dům

Kopeckého 34, paní Bohatová

 

Příkladná rekonstrukce domu

Nám.Mikoláše Alše 1, Mikšíčkovi

 

Příkladná novostavba

Ke Struhám 5, Vrbovi

 

Chtěli bychom ještě jednou poblahopřát vítězům soutěže a poděkovat všem, kteří své domy a okolí zkrášlují nejen květinovou výzdobu a  kterým není lhostejné, jak naše město vypadá. Chtěli bychom také poděkovat  Základní škole Mirotice za podporu a zázemí pro slavnostní večer a členům poroty za jejich nezištnou pomoc.


Krásnější Miroticko

Přednáška o architektuře a vyhlášení květinové soutěže


Dovolujeme si Vás pozvat na vyhlášení soutěže Rozkvetlé Mirotice 2015  spojené s přednáškou Ing. Arch. Petra Leška

Obec a architektura

v pátek 19.02.2015 od 17 hod.

v aule Zš Mikoláše Alše v Miroticích

Kvalitní architektura vytváří kvalitní životní prostředí. V průběhu přednášky se s námi pan architekt podělí o své zkušenosti s vytvářením, jak našich obydlí, tak obcí a krajiny. Představí snadná i nesnadná doporučení a příklady tradiční i novátorské od nás i z ciziny.

Architekt Petr Lešek (*1973) je rodák z Písku a spoluautor řady oceňovaných veřejných staveb a prostorů. Např. Národní technická knihovna v Praze, Centrum EA Slůňákov, Integrovaný bytový dům Čechova ul. v Písku, Expozice astronomie v Národním technickém muzeu.

Pořádá sdružení Krásnější Miroticko.


Ing. Petr Bílek

Rozkvetlé Mirotice vyhodnoceny

V sobotu 11. července 2015 proběhlo hodnocení rozkvetlých mirotických balkonů, oken a předzahrádek. Aby bylo hodnocení co nejobjektivnější, zajistili jsme opět odbornou hodnotitelskou komisi, jejíž žádný člen není z Mirotic. Porotu tvořili: zahradní architektka ing. Klára Salzmann, PhD., ing. arch. Petr Lešek a Šimon Jančura z obce Modrá, která se stala Vítězem Zelené stuhy ČR roku 2014.

Porotci strávili procházením Mirotických ulic a uliček celý den a na závěr obchůzky vybrali vítěze jednotlivých kategorií. Oznámení výsledků si však oproti předchozím ročníkům soutěže dovolíme uchovat v tajnosti ještě o trochu déle.

Rozhodli jsme se totiž spojit vyhlášení vítězů soutěže s přednáškou o architektuře malých měst, kterou pro Mirotice připravuje předseda komory architektů ing. arch. Petr Lešek na přelomu ledna a února 2016.

 

 

Sdružení Krásnější Miroticko

Ing. Petr Bílek

Soutěž Rozkvetlé Mirotice

soutěž o nejhezčí květinovou výzdobu oken, balkonů a předzahrádek

 

Do soutěže můžete přihlásit všechna okna, balkony či předzahrádky, které jsou viditelné z veřejně přístupné komunikace nebo jiného veřejného prostranství patřících do obvodu města Mirotice.

Návrhy soutěžních míst zasílejte na e-mail: pbilekf@yahoo.co.uk.

Hodnocení proběhne o víkendu 11.-12. července 2015

 

Odborná komise si  prohlédne a ohodnotí přihlášená kvetoucí místa. Pro účely soutěže je podstatný stav v tomto termínu. V září 2015 proběhne slavnostní večer spojený s vyhlášením výsledků.

 

Za občanské sdružení Krásnější Miroticko

Ing. Petr Bílek